Tholen en de Oosterschelde

Het eiland Tholen is met zijn pittoreske plaatsjes en zijn prachtige landschap een bijzonder eiland. De ruim veertig kilometer lange zeewering beschermt het land tegen het water. Al fietsend of wandelend ontdek je de mooiste plekjes van Tholen en ervaar je de verstilde natuur.

Topografische kaart van Tholen (2013)

Het landschap op het eiland Tholen is sterk door de mens beïnvloed en in cultuur gebracht. Vooral de zuidkant van het eiland is na de watersnoodramp van 1953 ‘op de schop gegaan’. Het poldergebied aan de noordkant van het eiland is kleinschaliger. Er zijn hier meer dijken met populieren, iepen en wilgen. De buitendijkse slikken en schorren zijn pleisterplaatsen voor watervogels zoals meerkoeten, eenden en steltlopers.

Tijdens de vogeltrek zijn het geliefde plekken voor vogelspotters. Vanaf de dijk heeft men daar een goed overzicht over de langstrekkende en foeragerende vogels. De ‘slikken van de Heen’ worden begraasd door ‘prehistorische’ Hekrunderen.

Vandaag de dag is Tholen van alle kanten bereikbaar. Het eiland Sint Philipsland is via de Philipsdam verbonden met Schouwen-Duiveland. Het eiland Tholen is via de Oesterdam verbonden met Zuid-Beveland. Drie bruggen verbinden de eilanden Tholen en Sint-Philipsland met de provincie Noord-Brabant.