logo

Jeelo

portfolio details

Jeelo is een basisschoolbrede methode voor de leergebieden wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, taal en rekenen. In Jeelo-scholen staan drie pijlers centraal: samen leven, samen werken en zelfstandig leren. De beleving van de leerling en de directe leefomgeving zijn altijd het uitgangspunt.

Mijn bijdrage

Ik heb leerstof ontwikkeld voor geschiedenis en wereldbeschouwing. Verder heb ik voorleesverhalen geschreven voor groep 1/2 en heb ik activiteiten in de hoeken ontwikkeld voor deze kleutergroepen. Verder begeleid ik auteurs bij het schrijven van teksten voor groep 3 t/m 8.

  • Share